Home De opleiding Bepalingen Tarieven Profiel Overig Contact

Bepalingen

Bepalingen voor het geven van privé muziekonderwijs door leraren die ingeschreven staan in het register van de NTB.

Artikel 1

De lesovereenkomst gaat in op: De overeenkomst loopt af op de dag waarop het voortgezet onderwijs in de plaats, waar de lessen worden gegeven, na de zomervakantie van start gaat. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een periode die tien lessen (5 naar rato) bevat, hetgeen inhoudt, dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is en dat de leerling op deze lessen recht heeft.

Artikel 2

De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het voortgezet onderwijs in de plaats waar de lessen worden gegeven.

Artikel 3

Het totaal verschuldigde bedrag wordt per kwartaal bij vooruitbetaling voldaan. Wanneer de leerling zich in de loop van het lesjaar (01 oktober t/m 30 september) aanmeldt, wordt het kwartaalbedrag berekend naar het aantal lessen dat rest binnen betreffend kwartaal. Een volledig lesjaar bestaat uit 40 lesweken (20 lesweken naar rato).

Artikel 4

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier (2 naar rato) lessen doorbetaald te worden.

Artikel 5

Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuimperiode twee lessen (1 naar rato) doorbetaald te worden. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.


De bovenstaande bepalingen zijn ook beschikbaar als downloadbare PDF.